szybkie i wygodne zakupy
wyszukaj wiele produktów na raz »

Reklamacje i zwroty

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem
 

Przy realizacji dostawy przez pracownika sklepu Fudi.pl Klient ma możliwość sprawdzenia zgodności zamówienia. W momencie, gdy w przesyłce znajdują się produkty niezamawiane, Klient może zgłosić ten fakt dostawcy i nie przyjąć produktu. W tym celu należy wypełnić dokument zwrotu wpisując produkty nie przyjmowane, który musi być podpisany przez osobę przyjmującą zamówienie oraz dostawcę. Podpisanie formularza dostaw jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności zamówienia. Po podpisaniu formularza dostaw nieuzasadnione reklamacje, co do niezgodności dostawy z zamówieniem nie będą przyjmowane z wyłączeniem punktu §31.

 

2. Zwroty oraz reklamacje produktów
 

1. Klienci sklepu Fudi.pl mają możliwość zwrotu zakupionego towaru pomijając produkty spożywcze w terminie 10 dni bez potrzeby podawania przyczyny. Warunkiem zwrotu zakupionego towaru jest zwrot produktu zapakowanego w oryginalne, fabryczne opakowanie bez widocznych uszkodzeń opakowania i produktu.
W celu dokonania zwrotu należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta sklepu Fudi.pl.

 

2. W przypadku towaru, który został uszkodzony podczas transportu lub przy dostawie lub posiadającego widoczną wadę fabryczną, która nie została wykryta podczas odbioru realizowanego zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta, po czym może odesłać towar wypełniając dokument zwrotu i żądać za niego zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku nie odesłania produktu istnieje możliwość oddania uszkodzonego towaru przy kolejnej dostawie.

 

3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z zamówieniem, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru na zamówiony bądź obniżenia ceny produktu dostarczonego lub odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub odebranego towaru sprzedawanego luzem. W celu reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 

5. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty poniesione przez Klienta dotyczące odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

7. Reklamacja towaru nie zostanie uwzględniona w momencie, gdy powodem jest różnica między rzeczywistym wyglądem produktu, a zdjęciem na stronie www.Fudi.pl.

 

3. Zwroty pieniężne
 

W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez sklep zgodnie z zapisami powyższego regulaminu lub w przypadku niedostępności towarów zamówionych, które wcześniej zostały opłacone przez Klienta lub w przypadku anulowania zamówienia przez Klienta zgodnie z obowiązującym regulaminem a wcześniej opłaconego sklep dokona pełnego zwrotu zapłaconej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Żadne inne roszczenia z tym związane Klientowi nie przysługują.

 

4. Wiadomości e-mail
 

Za wiadomości e-mail, które zostały wysłane do Klienta a do Niego nie dotarły sklep nie ponosi odpowiedzialności, chyba że wynikały one z zawinionego działania sklepu.

Sprawdź czy prowadzimy sprzedaż na terenie Twojego miasta.
Twój kod pocztowy:   -

Hasło:
zapamiętaj na tym komputerze
» przypomnienie hasła
Fudi.pl

e-mail: bok@fudi.pl
 

Copyright 2009 - 2024 Fudi.pl